Eerder werk

 

Ik heb veel ervaring met het werken met vluchtelingen en aanverwante zaken. Hieronder een kort overzicht. Op dit moment werk ik samen met een collega aan een specifieke training voor statushouders die hen leert zich binnen de Nederlandse cultuur professioneel te profileren.

 

Eerder werk:

  • Groepscoach en adviseur voor VON (Vluchteling Organisatie Nederland)
  • Coaching begeleiding medewerkers Leger des Heils in samenwerking met GGD Amsterdam
  • Coaching begeleiding medewerkers WPI Amsterdam, in samenwerking met GGD Amsterdam
  • Via VON verschillende bijeenkomsten, advies en workshops met verschillende thema’s gehouden;
  • Advies aan het onderzoekinstituut Jonker en Verwey
  • Bijeenkomsten voor nieuwkomers hoogopgeleiden iov ministerie van sociale zaken
  • Bijeenkomsten voor nieuwkomers midden opgeleiden iov ministerie van sociale zaken
  • Bijeenkomsten voor nieuwkomers laagopgeleiden iov ministerie van sociale zaken